Preču nodošana atpakaļ

Nodot preces atpakaļ vai apmainīt tās pret citām precēm Klients var 14 dienu laikā no preču iegādes brīža (šis termiņš tiek skaitīts no tā brīža, kad Klients vai cita tā pilnvarota persona paraksta pasūtījuma saņemšanas lapu).

Preču apmaiņa vai nodošana atpakaļ ir iespējama tikai tad, ja šīs preces atbilst šīm prasībām:

- tās nav tikušas izmantotas;
- tās nav bojātas;
- ir saglabātas preču lietošanas īpatnības;
- preču tirdzniecības izskats nav bojāts;

visos gadījumos, nododot preces atpakaļ, Klientam ir jāiesniedz WALLDECO.LV preču iegādes dokumenti un jāaizpilda:

preču nodošanas forma.